Jak zdefiniować role w spółce kapitałowej

role w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka kapitałowa to najczęstsza forma prowadzenia dużych przedsiębiorstw, a najwazniejszą rolę odgrywa tutaj kapitał. Wejście nowego wspólnika do spółki nie jest skomplikowane – musi on po prostu odkupić udziały. A jak wygląda sprawa ról w spółce kapitałowej? Role interesariuszy w spółce kapitałowej Spółka to skomplikowany twór, w którym mieszają się interesy różnych osób, czyli interesariuszy, którzy mają różne motywacje oraz różne role i zakresy odpowiedzialności. Czasami jedna osoba może […]