fbpx

Główne ryzyka inwestowania w startupy

Inwestowanie w startupy może dawać bardzo duże zwroty, ale przede wszystkim wiąże się z ponadprzeciętnym zestawem ryzyk. I to właśnie od analizy ryzyk należy zacząć przed przystąpieniem do inwestowania.

Byłoby idealnie, gdyby spółka dobrze sobie radziła, rosły jej przychody i dookoła niej gromadzili się potencjalni inwestorzy. Zdarza się to jednak niezwykle rzadko, a jeśli tak jest to paradoksalnie spółka już nie potrzebuje zabiegać o kapitał i często jej wycena nie jest atrakcyjna z punktu widzenia ewentualnego exitu. Dlatego wielu inwestorów szuka startupów na wczesnym etapie, licząc na ponadprzeciętne zyski.

Bardzo istotne jest, aby potencjalny inwestor był świadomy nie tylko potencjalnie wysokich zysków, ale przede wszystkim dużego ryzyka, jakim jest zarówno inwestowanie w udziały i akcje przedsiębiorstw, jak i prowadzenie działalności gospodarczej w ogóle. 

Zwraca na to uwagę także Komisja Nadzoru Finansowego w odniesieniu do inwestowania poprzez tzw. Crowdfunding. 

Bądź świadomym inwestorem!

Do najważniejszych ryzyk związanych z inwestowaniem udziałowym należą:

  • Brak dywidendy – spowodowany brakiem zysków lub decyzją pozostałych wspólników o reinwestowaniu zysków
  • Rozwodnienie – pozostali udziałowcy mogą zdecydować o wpuszczeniu nowych inwestorów na warunkach, które spowodują, że udział dotychczasowych inwestorów w przedsiębiorstwie drastycznie zmaleje i nawet wzrost wyceny nie zrekompensuje tego spadku. Dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie sobie ochrony przed takimi zdarzeniami. Działaniem mającym na celu taką ochronę jest wprowadzenie w umowie zapisu o tym, że do podwyższenia kapitału zakładowego niezbędna jest określona większość głosów lub nawet jednomyślność w czasie głosowania zgromadzenia wspólników
  • Brak płynności – chętnego do odkupienia udziałów można nigdy nie znaleźć, nawet w sytuacji, gdy spółka generuje zyski
  • Utrata całości lub części środków – ma miejsce wówczas, gdy sprzedaż przedsiębiorstwa odbywa się po niskiej wycenie powodującej utratę części zainwestowanych środków. W skrajnej sytuacji bankructwo (upadłość) firmy oznaczać może utratę nawet całości zainwestowanej kwoty

Każdy inwestor musi być świadomy tego, że inwestowanie w startupy to bardzo trudna gra, w której statystyka jest nieubłagana – większość startupów upada. Dlatego podstawowa zasada brzmi: inwestuj tylko te pieniądze, które możesz stracić! 

Jak można wykluczyć niektóre z ryzyk dokonując badania spółki? Jak chronić się przed niektórymi konsekwencjami za pomocą odpowiednich zapisów np. w umowie inwestycyjnej? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym e-booku pt. “Jak inwestować w startupy”.

ryzyko inwestowania

Czytaj także:

Zapisz się na newsletter

otrzymasz:
➔ dostęp do najlepszych spółek poszukujących inwestora
➔ wiedzę o inwestowaniu i dobrych praktykach
➔ dostęp do zamkniętych spotkań i webinarów

co robimy

Sprawdź, jak możemy współpracować

Łączymy obie strony

Pomagamy startupom i spółkom w fazie rozwoju znaleźć inwestorów, którzy wniosą smart money. Prezentujemy inwestorom najlepsze spółki

Networking z wartością dodaną

Mamy sieć sprawdzonych partnerów merytorycznych, którzy wspomogą obie strony transakcji wiedzą merytoryczną oraz usługami w zakresie legislacyjnym, finansowym i transakcyjnym

Doradzamy startupom

Pomagamy przygotować dobrą prezentację spółki, jak również prognozy finansowe i wycenę. Szukamy optymalnej drogi pozyskania finansowania dla spółek

Wspieramy inwestorów

Dzielimy się wiedzą o inwestowaniu, pomagamy budować network i przede wszystkim dajemy dostęp do ciekawych projektów