fbpx

Jak najkorzystniej wypłacać sobie wynagrodzenie w spółce?

Istnieje wiele możliwości zatrudnienia dla założycieli i zarządu spółki. 

Najpopularniejsze z nich, to:

  • powołanie do zarządu
  • umowa o pracę
  • kontrakt menedżerski

Każdy sposób ma swoje wady i zalety –  przy wyborze każdego z nich (lub ich kombinacji, co również jest możliwe) należy wziąć pod uwagę uwarunkowania danej spółki i osoby, która ma wejść w skład jej organu.

Powołanie do zarządu

Najprostszą formą jest powołanie do zarządu na podstawie uchwały, w której określamy podstawowe warunki współpracy ze spółką, zakres obowiązków, wysokość wynagrodzenia itp. W przypadku powołania członek zarządu nie jest objęty składkami ZUS, a dodatkowym kosztem jest praktycznie tylko podatek dochodowy. 

Kontrakt menedżerski

W przypadku zewnętrznych menedżerów, gdzie wzajemne stosunki ze spółką powinny być ustalone bardziej szczegółowo, częściej spotykaną formą współpracy jest kontrakt menedżerski. Jest to umowa o świadczenie usług, która podlega rygorom prawa cywilnego i do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu (art. 750 KC).  Stronami kontraktu menedżerskiego jest usługobiorca (w tym przypadku spółka) i usługodawca – menedżer, który może być przedsiębiorcą lub osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Kontrakt menedżerski jest umową nienazwaną – oznacza to, że w Kodeksie cywilnym brak jest przepisów, które wprost regulują tego typu umowy. Usługa, której dotyczy umowa, polega na zarządzaniu przedsiębiorstwem czyli realizacji procesu planowania, organizowania, kierowania i kontroli. Pamiętać przy tym trzeba, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody członka zarządu, który jest stroną kontraktu menedżerskiego są uznawane za przychody z działalności wykonywanej osobiście.

W związku z tym osoba, która zawarła kontrakt menedżerski nie może rozliczać przychodu uzyskiwanego z takiej umowy na zasadach właściwych dla pozarolniczej działalności gospodarczej – przede wszystkim nie będzie mogła odliczać kosztów uzyskania przychodu jak przedsiębiorca, zaś to po stronie spółki – usługobiorcy będzie leżeć obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy.

Pamiętać należy, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby czynności przekraczające zakres usług wynikających z kontraktu menedżerskiego były świadczone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i rozliczane na podstawie przepisów mających zastosowanie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Kontrakt menedżerski a ZUS

W wielu przypadkach może dojść do zbiegu tytułów do ubezpieczenia społecznego. W przypadku, gdy usługodawca nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej i kontrakt menedżerski stanowi jego jedyne źródło przychodu, wówczas składki będą odprowadzane z tego tytułu. Jeśli jednak prowadzi on jednoosobową działalność gospodarczą i uzyskuje z niej przychód oraz z tego tytułu odprowadza składki, w większości przypadków nie będzie zobowiązany do odprowadzenia składek wynikających z kontraktu menedżerskiego, za wyjątkiem dodatkowej składki zdrowotnej. Jednocześnie będzie też mógł samodzielnie zgłosić tą umowę do ubezpieczenia, przede wszystkim w celu odprowadzania większych składek emerytalnych, których wysokość ma wpływ na ostateczną wysokość emerytury wypłacanej przez ZUS.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest najrzadziej wybieraną formą zatrudnienia zarządu, ponieważ jest najbardziej kosztowna (pełny ZUS). W pewnych okolicznościach jednak, szczególnie w połączeniu z np. powołaniem można rozważyć również tę opcję, jeśli menedżerowi zależy na świadczeniach wynikających ze stosunku pracy (formalne urlopy, chorobowe itd). Ponadto umowa o pracę jest dużo mniej elastyczna niż kontrakt menedżerski, jako że musi być zgodna z szeregiem przepisów Kodeksu pracy. 

Jesteś początkującym przedsiębiorcą i dopiero założyłeś firmę? Dopiero myślisz o swoim biznesie i nie wiesz, jakich błędów należy unikać? A może jesteś inwestorem i chciałbyś otrzymać zbiór dobrych praktyk pomocnych w każdym startupie? Już niedługo ukaże się nasz nowy poradnik, w którym znajdziesz informacje jak założyć i prowadzić firmę.  Już teraz zapisz się na nasz NEWSLETTER i bądź z nami na bieżąco! 

przedstawienie schematu wynagrodzeń w spółce

Czytaj także:

ryzyko inwestowania

Główne ryzyka inwestowania w startupy

Inwestowanie w startupy może dawać bardzo duże zwroty, ale przede wszystkim wiąże się z ponadprzeciętnym zestawem ryzyk. I to właśnie od analizy ryzyk należy zacząć przed przystąpieniem do inwestowania. Byłoby idealnie, gdyby spółka dobrze

Czytaj więcej »

Zapisz się na newsletter

otrzymasz:
➔ dostęp do najlepszych spółek poszukujących inwestora
➔ wiedzę o inwestowaniu i dobrych praktykach
➔ dostęp do zamkniętych spotkań i webinarów

co robimy

Sprawdź, jak możemy współpracować

Łączymy obie strony

Pomagamy startupom i spółkom w fazie rozwoju znaleźć inwestorów, którzy wniosą smart money. Prezentujemy inwestorom najlepsze spółki

Networking z wartością dodaną

Mamy sieć sprawdzonych partnerów merytorycznych, którzy wspomogą obie strony transakcji wiedzą merytoryczną oraz usługami w zakresie legislacyjnym, finansowym i transakcyjnym

Doradzamy startupom

Pomagamy przygotować dobrą prezentację spółki, jak również prognozy finansowe i wycenę. Szukamy optymalnej drogi pozyskania finansowania dla spółek

Wspieramy inwestorów

Dzielimy się wiedzą o inwestowaniu, pomagamy budować network i przede wszystkim dajemy dostęp do ciekawych projektów