Zatrudniaj z głową, czyli rodzaje umów z pracownikami

rodzaje umów z pracownikami

Trzy najczęściej spotykane umowy, które spółki podpisują z pracownikami, to umowy: zlecenia, o dzieło i o pracę. Są to trzy różne stosunki prawne mające źródło w innych regulacjach prawnych. Umowa o pracę jest regulowana przez Kodeks pracy, a umowa o dzieło i umowa zlecenia w Kodeksie Cywilnym (odpowiednio art. 627 i nast. k.c. i art. 734 i nast. k.c.). Jednym z najczęściej popełnianych błędów przez podmioty gospodarcze jest zatrudnianie osób na umowach cywilnoprawnych, które noszą […]