KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Twoich danych jest Startup Studio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Lindleya 16, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000626425, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 8943081246, REGON: 364881530. 

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: [email protected]

W JAKIM CELU I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli będziesz zainteresowany naszym newsletterem lub usługami i podasz nam w tym celu swoje dane osobowe, w tym dane kontaktowe (adres e-mail lub numer telefonu), za pomocą naszego lub zewnętrznego formularza (np. Mailchimp, Facebook), podstawą przetwarzania Twoich danych będą działania zmierzające do skorzystania z naszych usług lub nasz uzasadniony interes. W tym przypadku będziemy przetwarzali Twoje dane do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu lub przez okres definiowany przepisami prawa, m.in. ze względu na obowiązki księgowo-podatkowe.

W celach marketingowych Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie dobrowolnie zgody lub na podstawie naszego uzasadnionego interesu, aż do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Podanie przez Ciebie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne. Dzięki temu będziemy mogli przesyłać Ci informacje na temat naszej oferty, ofert inwestycyjnych, ofert pracy, wydarzeń przez nas organizowanych i promocji, które dla Ciebie przygotowaliśmy.

Jeśli skontaktujesz się z nami w innym celu niż skorzystanie z naszych usług lub otrzymywanie newslettera, będziemy przetwarzali Twoje dane w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie. Dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do celów, w jakich zostały zebrane.

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Aby zapewnić Ci najwyższy standard obsługi, Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom, które je przetwarzają na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom usług księgowych, prawnych, marketingowych lub informatycznych. Nie udostępniany Twoich danych naszym partnerom biznesowym, chyba że wyrazisz na to odrębną zgodę.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Masz prawo:
• dostępu do treści Twoich danych,
• do sprostowania Twoich danych,
• do usunięcia Twoich danych,
• do ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
• do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• do przenoszenia danych,
• do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ I PREFERENCJI?

Podane przez Ciebie dane osobowe są analizowane przez naszych pracowników w taki sposób, by przedstawić Ci ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb lub odpowiedzieć na Twoje zapytanie.